Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Hướng dẫn - Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Biểu mẫu hướng dẫn trình bày Báo cáo Thực tập doanh nghiệp - Khóa luận tốt nghiệp - Bài tập lớn học phần (hệ ĐH, CĐ)
27-10-2020

Các bạn sinh viên xem hướng dẫn

Form trình bày Khóa luận tốt nghiệp - Bài tập lớn học phần

Form trình bày Báo cáo Thực tập doanh nghiệp

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết