Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học - đợt 1 năm 2023
08-03-2023

Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học - đợt 1 năm 2023.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết