Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học - Đợt 2 năm 2022
21-10-2022

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học - Đợt 2 năm 2022

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết