Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Seminar chuyên môn Phát triển ứng dụng
03-10-2023

Vào ngày 25 tháng 08 năm 2023 vừa qua, Bộ môn Hệ thống thông tin đã tổ chức Seminar học thuật về chủ đề Phát triển ứng dụng. Phát triển ứng dụng là môn học quan trọng bao gồm các kiến thức và kỹ năng tích hợp khác nhau như phân tích thiết kế hệ thống, lập trình giao diện đồ họa, thiết kế cơ sở dữ liệu, hiện thực các tài liệu liên quan đến quy trình phát triển ứng dụng và các vấn đề liên quan đến kiểm định chất lượng của ứng dụng. Seminar đã đưa ra các vấn đề học thuật cần thảo luận để thống nhất trong giảng dạy, đặc biệt là trong triển khai thực hành, cũng như phát triển các nhóm môn học liên quan nhằm phục vụ tốt hơn các chuẩn đầu ra của Ngành.

Một trong những điểm đáng chú ý của môn học Phát triển ứng dụng là đánh giá chuẩn đầu ra liên quan đến khả năng làm việc nhóm. Để đánh giá hoạt động nhóm cho sinh viên, giảng viên sẽ chọn nhóm một cách ngẫu nhiên, không cho sinh viên tự chọn nhóm. Nhờ đó sinh viên tập làm quen với môi trường làm việc nhóm với các thành viên có thể có suy nghĩ, cách làm khác biệt, rèn luyện khả năng thương thuyết, thống nhất hoạt động nhằm đạt hiệu quả làm việc nhóm tốt nhất. Mỗi nhóm hàng tuần cần nộp biến bản sinh hoạt nhóm, bản đánh giá hoạt động của các thành viên trong nhóm.

Về đề tài cho các dự án, mỗi giảng viên tham gia giảng dạy sẽ đưa ra hướng đề tài, mô tả ngắn gọn và giao cho các nhóm thực hiện. Các đề tài sẽ được chia ra từng giai đoạn để đánh giá điểm thường kỳ cho sinh viên. Theo các thảo luận của thầy cô nhóm môn học, sinh viên có thể đề xuất đề tài, nếu giảng viên thấy phù hợp thì sẽ phân nhóm cho sinh viên làm đề tài đó trong đó có sinh viên đã đề xuất đề tài. Trong quá trình trao đổi trực tiếp giữa giảng viên thực hành và nhóm thực hiện, đề tài có thể được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và hiểu biết mới.

Kết thúc buổi Seminar, Thầy Chủ nhiệm bộ môn đã đưa ra một số kết luận, hoàn thiện cách tổ chức cho sinh viên làm việc nhóm cũng như cải tiến các phương pháp kiểm tra đánh giá. Thầy cũng cảm ơn những chia sẻ, giới thiệu của Báo cáo viên Lê Thùy Trang về các vấn đề chủ yếu của lĩnh vực, đồng thời ghi nhận các thảo luận có hiệu quả từ toàn thể quý thầy cô tham dự.

Buổi Seminar đã mang đến không khí thảo luận sôi nổi về môn học Phát triển ứng dụng. Các vấn đề chủ yếu của môn học đã được đưa ra trao đổi cởi mở nhằm định hình môn học, đưa ra hướng cải tiến môn học, thống nhất cách hướng dẫn thực hành nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm hiệu quả, đáp ứng chuẩn đầu ra về năng lực làm việc nhóm của Ngành./.

Bộ môn hệ thống thông tin

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết