Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đề án mở ngành đào tạo
chudenamhoc_new
Đề án mở ngành Công nghệ thông tin trình độ Đại học
15-02-2016

Đề án mở ngành Công nghệ thông tin trình độ Đại học

Quyết định tuyển sinh và đào tạo số 673/QĐ-ĐHCN ngày 26/02/2016

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết