Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đề án mở ngành đào tạo
chudenamhoc_new
Đề án mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ Khoa học máy tính
20-02-2019

Đề án mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ Khoa học máy tính
Năm 2019

Các Quyết định mở ngành đào tạo, ban hành Chuẩn đầu ra và ban hành Chương trình đào tạo tiến sĩ Khoa học máy tính.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết