Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đề án mở ngành đào tạo
chudenamhoc_new
Đề án mở ngành Kỹ thuật phần mềm trình độ Đại học
24-10-2016

Đề án mở ngành Kỹ thuật phần mềm trình độ Đại học
Quyết định tuyển sinh và đào tạo số 673/QĐ-ĐHCN ngày 26/02/2016

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết