Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Công trình nghiên cứu
chudenamhoc_new
Các công trình khoa học đã công bố năm 2013
07-02-2018

1. Kenli Li: Chemical reaction optimization with greedy strategy for the 0-1 knapsack problem.Appl. Soft Comput. 135. Yuming Xu, Kenli Li, Ligang He,  Tung Khac Truong, ", A DAG scheduling scheme on heterogeneous computing systems using double molecular structure-based chemical reaction optimization, Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 73, Issue 9, Sep. 2013, Pages 1306-1322, ISSN 0743-7315.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết