Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Công trình nghiên cứu
chudenamhoc_new
Các công trình khoa học đã công bố năm 2005
07-02-2018

  , Dương Tuấn Anh, 2005, Implementing a Query Sublanguage for Temporal Clinical Database Systems, Proceedings of the International Symposium on Information & Communications Technologies 2005, Malaysia, 24-25th November, 2005, pp. (TS12) 13-16.

2.  Phạm văn Chung, Dương Tuấn Anh, “A Query Sublanguage for Temporal Clinical Database Systems and its Implementation”, tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 21, số 4, trang 293-300, năm 2005.

Năm 2004

1.  Huynh Trung Hieu and Nguyen Huu Anh, "Fractal Image Compression based on Coefficients of Wavelet Transform", Journal of Science and Technology Development, vol. 7, no. 4&5, Vietnam (2004), pp. 14-20.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết