Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Sau đại học
chudenamhoc_new
Tiến sĩ Khoa học máy tính
04-03-2022

1. Giới thiệu  

Từ năm 2019 Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học máy tính (KHMT)- mã ngành 9480101. Đây là bước tiến quan trọng mang tính đột phát trong sự nghiệp đào tạo ở Khoa CNTT và nhà trường.

Chương trình đào tạo Tiến sỹ Khoa học máy tính được thiết kế mang tính mở, hội nhập, chuyên sâu theo hướng nghiên cứu ứng dụng đảm bảo sự kế thừa từ chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ giúp học viên dễ dàng thích ứng với học phần trong chương trình học.

Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo tại Khoa CNTT có 2 PGS-TS, 17 TS và hơn 10 giảng viên thỉnh giảng là các nhà nghiên cứu uy tín trong nhiều lĩnh vực. 

Hàng năm, đội ngũ giảng viên của Khoa tham gia nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên nhiều tạp chí chuyên ngành và hội thảo uy tín trong và ngoài nước, trong đó có những tạp chí có hàm lượng khoa học cao nằm trong danh mục ISI, Scopus. Ứng dụng một số hướng nghiên cứu của mình, nhiều giảng viên trong Khoa đang chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, Bộ, Thành phố, nhà trường.

2. Tuyển sinh

- Số lượng hàng năm: 10 NCS
- Số đợt tuyển sinh: 02 đợt tuyển

- Đối tượng tuyển sinh: gồm các ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành hoặc chuyên ngành Khoa học máy tính và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Toán - Tin.

3. Chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo: 03 năm bao gồm 01 học phần bắt buộc, 02 học phần tự chọn, 02 chuyên đề nghiên cứu và 01 Tiểu luận tổng quan trước khi NCS thực hiện Luận án Tiến sĩ.

- Ngoài ra, NCS có thể được bổ sung các kiến thức chuyên sâu thông qua các học phần bổ trợ theo đề xuất của Khoa và GVHD.

Chương trình đào tạo (cập nhật năm 2022_

4. Đội ngũ giảng viên duy trì ngành

Danh sách giảng viên duy trì ngành (cập nhật năm 2022)

5. Môi trường học tập và nghiên cứu

Song song với việc đầu tư về nhân lực, chương trình, nhà trường cũng đầu tư nhiều phòng nghiên cứu chuyên đề cùng trang thiết bị phục vụ cho các nhu cầu của học viên: phòng thí nghiệm tính toán song song, phòng nghiên cứu của Khoa hợp tác với doanh nghiệp: IC@MIP Lab, Phòng thí nghiệm Mobile, Phòng thí nghiệm hệ thống mạng, Phòng thí nghiệm an toàn thông tin, Phòng thí nghiệm Big Data, Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin …

Nhà trường có đội ngũ cố vấn học tập, giúp các NCS theo sát lộ hình học tập và hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để học viên nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề ra. Trong năm 2021, các NCS của ngành Khoa học máy tính đã có các công bố quốc tế chỉ sau 01 năm học tập tại nhà trường. Kết quả đạt được giúp khẳng định tính hiệu quả trong công tác đào tạo của nhà trường và là nguồn\ động viên lớn trong quá trình chinh phục tri thức của các bạn học viên.

Link: Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM - chuyên ngành Khoa học Máy tính đã công bố thành công các bài báo quốc tế

6.Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính có thể tham gia:

- Các vị trí nghiên cứu, giảng dạy trong các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng.
- Các vị trí nghiên cứu, phát triển trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT, khoa học máy tính.
- Các vị trí nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc Sở Thông tin truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, ….

Học viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn tự tin trong việc tham gia các chương trình sau tiến sĩ để phát triển năng lực bản thân và chuyên môn trong và ngoài nước.

7. Địa chỉ liên hệ

  • Đăng ký và nộp hồ sơ

Viện Đào tạo Quốc tế và Sau đại học (tầng trệt nhà B). 

Website: http://ipe.iuh.edu.vn/

Email: sdh@iuh.edu.vn

Điện thoại: 0283 8940 390 – 106                    

  • Hỗ trợ thông tin

Website Khoa CNTT: http://fit.iuh.edu.vn

Văn phòng Khoa CNTT – Lầu 1, nhà H

Email: daotao.fit@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết