Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học - đợt 1 năm học 2022
18-05-2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học - đợt 1 năm học 2022

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết