Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 đợt 1
24-02-2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 đợt 1 ngành Khoa học máy tính.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết