Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo đăng ký THI Bổ sung KẾT THÚC MÔN HK2/2023-2024
03-06-2024

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo các bạn Sinh viên không tham gia được các môn thi CUỐI KỲ HK1/2023-2024 ở các học phần do Khoa CNTT giảng dạy kế hoạch thi đợt bổ sung  như sau:

1/ Sinh viên làm Đơn đăng ký thi bổ sung (Trình bày cụ thể lí do sinh viên Không tham dự được ở đợt thi chính thức, hoặc các các vấn đề liên quan, kèm minh chứng  ...). Đơn sinh viên tự viết tay hoặc đánh máy in ký tên -> chuyển tất cả vào 1 file pdf hoặc file word sắp xếp theo trật tự:

(a) Đơn xin thi bổ sung kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2023-2024

(b) Scan minh chứng liên quan (ví dụ bệnh án nhập viện, kèm các biên lai thu phí, giấy tờ vào viện, ra viện ...)

(c) Lịch thi kết thúc môn của sinh viên (sv lấy từ trang cá nhân của sinh viên). Trên lịch thi phải có thông tin của sinh viên.

Lưu ý. Mỗi SV chỉ gởi 1 file, đặt tên file theo cú pháp: MSSV_Họ tên_Tên môn thi_Tên GV giảng dạy Lý Thuyết_GV dạy Thực hành (nếu có Thực hành)

ví dụ: 18001231_Nguyễn Thanh Hòa_Lập trình C_GV. Trần Văn A_GV. Lê Thị C

SV email (đính kèm file) vào 2 hộp thư: (1) Giáo viên giảng dạy, SV xem thông tin giảng viên tại link , (2): và Email Khoa CNTT: FIT_IUH@iuh.edu.vn

Lưu ý: SV đặt tên tiêu đề email theo cú pháp: MSSV_Họ tên_Tên môn thi_Tên GV giảng dạy (đăng ký thi bổ sung CUỐI KỲ hk2/2023-2024)

2. Sinh viên đăng ký thông tin vào link đính kèm.

3. Thời gian hoàn thành (gởi email và đăng ký vào link): Trước 11h ngày 07/6/2024.

Khoa CNTT sẽ công bố lịch thi bổ sung cho các trường hợp có lí do chính đáng trước ngày 15/6/2024 trên website Khoa CNTT (fit.iuh.edu.vn)

Lịch thi chính thức: dự kiến giữa tháng 6/2024.

4. Các phản ánh liên quan đến đào tạo sinh viên vui lòng email về email của Khoa Công nghệ thông tin: FIT_IUH@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết