Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi cuối kỳ hk2/2023-2024 từ ngày 27/5/2024 - 02/6/2024
17-05-2024

Lịch thi cuối kỳ hk2/2023-2024 từ ngày  27/5/2024 đến 02/6/2024

SV chú ý theo dõi lịch thi thường xuyên trên trang của sinh viên.

Nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến môn học hoặc đánh giá, điểm thành phần, SV liên hệ cho GV giảng dạy.

Các phản ánh khác sinh viên liên hệ Khoa CNTT qua email: FIT_IUH@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết