Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
TB1. Thông báo Kế hoạch pretest đợt tháng 12/2023 (hệ ĐH)
28-11-2023

1. Kế hoạch pretest đợt tháng 12/2023. (Dành cho SV hệ Đại học Khóa 14, 15, 16 tích lũy >= 115)

Các bạn sinh viên hệ ĐH khóa 14, 15, 16 đăng ký Pretest (dành cho sv hệ ĐH chính quy, ĐH CLC trước khi đi thực tập doanh nghiệp) theo form đăng ký đến hết ngày 09/12/2023. Nội dung kiểm tra Khoa sẽ công bố sau.

Điều kiện sinh viên được thực hiện pretest và thực tập doanh nghiệp là tích lũy >=115 tín chỉ, và điểm trung bình tích lũy >=2.0 (thang điểm 4); HOẶC các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo (tích tũy chưa đạt 2.0 và đang trong quá trình cải thiện điểm, không tính Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập doanh nghiệp).

Lưu ý: sinh viên đạt pretest được bảo lưu kết quả trong suốt quá trình học.

2. Sinh viên tham khảo FORM đề cương thực tập. Doanh nghiệp thực tập sinh viên có thể tự đề xuất (có đề cương thực tập chi tiết) hoặc theo phân công của Bộ môn. SV cần liên hệ CNBM của ngành đang học để được xác nhận doanh nghiệp và GV giám sát thực tập (GVGS).

- Hệ Đại học:

+ Ngành Công nghệ Thông tin: Thầy Tạ Duy Công Chiến - Chủ nhiệm bộ môn, - phân công GVGS

+ Ngành Kỹ Thuật phần mềm: cô Nguyễn Thị Hạnh - Chủ nhiệm bộ môn, - phân công GVGS

+ Ngành Hệ thống thông tin: Thầy Ngô Hữu Dũng - Chủ nhiệm bộ môn, - phân công GVGS

+ Ngành Khoa học máy tính: Thầy Hồ Đắc Quán - Chủ nhiệm bộ môn, - phân công GVGS

+ Ngành Khoa học dữ liệu: thầy Nguyễn Chí Kiên - Chủ nhiệm bộ môn, - phân công GVGS

- Email liên hệ các Giảng viên Khoa CNTT

Lưu ý: Thực tập doanh nghiệp thường yêu cầu Toàn thời gian tại doanh nghiệp (Full time), do đó SV phải cân nhắc thật kỹ khi đkhp môn học này. (Khoa không giải quyết sv hủy sau khi đã đăng ký)

- Các phản ánh liên quan đến công tác đào tạo SV liên hệ qua email: FIT_IUH@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết