Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo thời gian đánh giá Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập doanh nghiệp, Bài tập lớn học phần hệ ĐH, CĐ_HK1/2023-2024
09-11-2023

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng HK1/2023-2024 tiến độ báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập doanh nghiệp, Bài tập lớn học phần như sau

1. Khóa luận tốt nghiệp (hệ Đại học): Hoàn thành báo cáo GVHD trước ngày 30/11/2023. Từ ngày 01/12/2023 đến 10/12/2023, các bộ môn phản biện đánh giá đề tài. Danh sách các nhóm được báo cáo trước Hội đồng đánh giá luận văn, hoặc được đánh giá qua hình thức Poster, hoặc không đạt sẽ được công bố trên website Khoa trước ngày 11/12/2023.

- Thời gian đánh giá chính thức (trước Hội đồng, báo cáo poster): sáng thứ năm ngày 14/12/2023, lúc 8h30. Nội dung chi tiết Khoa sẽ có hướng dẫn sau.

- Hình thức báo cáo: Trực tiếp.

2. Thực tập doanh nghiệp (hệ Đại học, Cao đẳng): SV báo cáo GV giám sát trước ngày 14/12/2023.

3. Bài tập lớn học phần (Hệ Cao đẳng): SV báo cáo kết quả thực hiện bài tập lớn học phần cho GV hướng dẫn, hoàn thành trước ngày 14/12/2023.

Các phản ánh liên quan đến đào tạo, sinh viên email về địa chỉ Khoa CNTT: FIT_IUH@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết