Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi Giữa kỳ HK1/2023-2024 từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023
12-10-2023

Lịch thi Giữa kỳ từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023 

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi, các vấn đề liên quan đến môn học và danh sách dự thi sinh viên liên hệ GV giảng dạy

Các phản ánh liên quan đến công tác Đào tạo sinh viên email về Khoa CNTT qua địa chỉ: FIT_IUH@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết