Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Hội Thảo Khoa Học Cấp Khoa Lần Thứ 1 - Công Nghệ Thông Tin Và Ứng Dụng Thông Minh Trong Kỷ Nguyên Chuyển Đổi Số 2024 (ITIA-2024)
22-05-2024

Nhằm đẩy mạnh phong trào học viên, sinh viên và giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ đời sống và phát huy vai trò của trí thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ trong kỷ nguyên số; Tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học giữa các nhà nghiên cứu trẻ, giúp hình thành cộng đồng các nhà khoa học để xây dựng các đề án nghiên cứu có tính khả thi, phục vụ sự phát triển của trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và khoa Công nghệ Thông tin nói riêng.

Hội nghị Khoa học cấp Khoa của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức lần đầu tiên. Đây vừa là Hội nghị, vừa là sân chơi khoa học công nghệ dành cho giảng viên và các bạn học viên, sinh viên của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài tổ chức, Hội nghị ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ về số lượng, chất lượng các bài báo gửi tham dự Hội nghị, cũng như sự quan tâm và tham gia của đông đảo của thầy/cô và các bạn học viên, sinh viên.

     

Để tổng kết lại quá trình tổ chức Hội nghị, trình bày các tham luận và trao thưởng cho các bài báo có thành tích xuất sắc, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Phiên toàn thể của Hội nghị cấp khoa lần thứ 1 năm 2024 với chủ đề: “Công nghệ thông tin và ứng dụng thông minh trong kỷ nguyên chuyển đổi số 2024” vào sáng ngày 17/5/2024. Hội nghị vui mừng đón tiếp sự tham gia và trình bày tham luận của PGS.TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCMPGS.TS. Phạm Quốc Cường, Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM.

Trong cùng ngày 17/5/2024, các phiên báo cáo song song đã được tiến hành để những bài tham gia xuất sắc báo cáo trước hội nghị với các chủ đề thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học máy tính và Khoa học dữ liệu.

Sau đó, và sáng ngày 18/5/2024 và những bài báo cáo của học viên sau đại học với chủ đề dành cho Nghiên cứu sinh và chủ đề Hệ thống ứng dụng thông minh dành cho học viên cao học./.

--mrQ--

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết