Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Hội nghị giảng viên – Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm – năm 2023
07-09-2023

Ngày 31/08/2023 vừa qua, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đã tổ chức hội thảo giảng viên về việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM).

Hội nghị có sự tham gia của Ban lãnh đạo khoa, thành viên tổ QA và tất cả các giảng viên của ngành KTPM.

Tại hội nghị, TS. Lê Nhật Duy – Trưởng khoa CNTT đưa ra tính cần thiết trong việc kiểm định chương trình đào tạo; tóm tắc bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình theo AUN-QA phiên bản 4.0; công tác chuẩn hóa chương trình đào tạo và tiến độ đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA cho ngành KTPM.

TS. Nguyễn Thị Hạnh – Chủ nhiệm ngành KTPM đã báo cáo tổng kết kết quả xây dựng chương trình đào tạo của ngành. Nội dung gồm có: mục tiêu đào tạo của ngành (PEOs);  chuẩn đầu ra mong đợi của ngành (ELOs); các tiêu chí đánh giá (PIs) cho từng ELO; ánh xạ chuẩn đầu ra môn học (CLOs) vào các tiêu chí đánh giá.

Sau đó, TS. Tôn Long Phước đã trình bày xu hướng ngành KTPM từ 5-10 năm tới ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Các xu hướng này được tổng hợp từ các khảo sát và công bố của các tổ chức uy tín như TopDev, Vneconomy, Intellectsoft, AEGONA, Vietnamwork, Linkedin, Coursera. Một chương trình đào tạo hợp lý là phải cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên có thể áp dụng 1 - 5 năm sau khi ra trường.

Hội thảo đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo từ các thành viên tham gia. Đặc biệt TS. Lê Nhật Duy đã có những ý kiến liên quan đến chuẩn đầu ra, tiêu chí đánh đánh giá và ứng với mức đánh giá theo thang đo Bloom, nêu ý tưởng cho kế hoạch khởi nghiệp cho sinh viên. Qua đó, bộ môn KTPM sẽ tiến hành điều chỉnh chương trình đào tạo ngành phù hợp với chuẩn đầu ra và nhu cầu thực tế theo xu hướng 5-10 năm tới.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

TS. Lê Nhật Duy – Trưởng khoa CNTT góp ý về mục tiêu chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra mong đợi, tiêu chí đánh giá, vấn đề khởi nghiệp.

TS. Nguyễn Thị Hạnh – Chủ nhiệm ngành KTPM – Trình bày các chuẩn đầu ra ngành, tiêu chí đánh giá ứng với mức độ thang đo Bloom và lĩnh vực.

TS. Tôn Long Phước – Giảng viên ngành KTPM – Trình bày xu hướng ngành KTPM trong 5-10 năm tới.

Thành viên hội nghị đóng góp ý kiến về ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và tiêu chí đánh giá.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết