Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Seminar chuyên môn nhập môn dữ liệu lớn
23-04-2023

Dữ liệu lớn là một chủ đề hấp dẫn đối với sinh viên và cả giảng viên, đã được Bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức seminar chuyên môn vào ngày 21 tháng 04 năm 2023 vừa qua. Cùng với các môn học khác, lĩnh vực này có tiềm năng phát triển thành một hướng đề tài hấp dẫn mà sinh viên có thể lựa chọn cho các chủ đề dự án hoặc khoá luận tốt nghiệp.

Thầy Huỳnh Nam báo cáo seminar dữ liệu lớn

Thầy Huỳnh Nam, phụ trách môn học, đã giới thiệu tổng quan về môn học như các vị trí công việc, các chuẩn đầu ra của môn học, tài liệu tham khảo, các nội dung lý thuyết, nội dung thực hành, và phương thức đánh giá môn học.

Về công việc trong tương lai, môn học cung cấp một mảng nền tảng kiến thức và kỹ năng không thể thiếu với các vị trí như quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), phát triển và vận hành (DevOps), kỹ sư dữ liệu (DE), quản lý kiến trúc dữ liệu, đồng thời bổ trợ tốt cho các vị trí công việc khác như phân tích nghiệp vụ (BA), phát triển web, phân tích dữ liệu, kỹ sư trí tuệ nhân tạo, trí tuệ doanh nghiệp, quản trị hệ thống vân vân.

Chương trình học của môn gồm đa dạng các kiến thức về hệ phân tán, tính toán song song, hệ thống dữ liệu lớn Hadoop, cac giải thuật xử lý dữ liệu, các công cụ dữ liệu lớn, các công cụ quản trị hệ thống Hadoop, hệ sinh thái Spark, vân vân. Các nội dung thực hành cũng đa dạng các kiến thức, kỹ năng từ việc quản trị các hệ thống liên quan, các kỹ thuật lập trình phân tích dữ liệu lớn, cũng như việc ứng dụng AI trong dữ liệu lớn.

Với nội dung phong phú và hấp dẫn, môn học đã được nhiều giảng viên quan tâm để tham gia phát triển. Điểm bất lợi là môn học tự chọn đối với ngành Hệ thống thông tin cũng được nêu ra thảo luận, đề xuất điều chỉnh trở thành môn bắt buộc trong các chương trình đào tạo của Ngành trong tương lai./.

Bộ môn hệ thống thông tin

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết