Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Seminar chuyên môn hệ cơ sở dữ liệu
23-04-2023

Bộ môn Hệ thống thông tin đã tổ chức seminar chuyên môn về chủ đề Hệ sở dữ liệu vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2023 vừa qua. Hệ cơ sở dữ liệu là môn học cơ sở ngành, bắt buộc của tất cả các ngành trong Khoa Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Bộ môn Hệ thống thông tin cũng thường xuyên đảm nhiệm các lớp thuộc các ngành thuộc các khoa khác trong Trường. Vì vậy việc cải tiến môn học có tác động đến số lượng lớn sinh viên, đảm bảo các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu.

Cô Nguyễn Ngọc Dung báo cáo về môn học

Cô Nguyễn Ngọc Dung, phụ trách môn Hệ cơ sở dữ liệu, đã giới thiệu các nội dung tổng quan môn học, nội dung các chương, các chuẩn đầu ra, các tiêu chí đánh giá, tài liệu giảng dạy, bài tập thực hành của môn học, và thực trạng giảng dạy, kiểm tra đánh giá môn học.

Trong đó Chương 3 liên quan đến mô hình ERD là nội dung quan trọng của môn học, dùng để đánh giá giữa kỳ hay thường kỳ. Tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn lúng túng. Những nội dung quan trọng khác như chuẩn hoá dữ liệu, bao đóng, phủ tối thiểu, phụ thuộc hàm tương đương, các dạng chuẩn, phân rã lược đồ, v.v. cũng được nêu ra thảo luận để tăng cường hiệu quả học tập cho sinh viên.

Một trong những thực trạng của môn học là có các lớp với thành phần sinh viên từ nhiều chuyên ngành khác nhau, cả chuyên và không chuyên công nghệ thông tin. Trong đó, các lớp kinh tế, quản trị hoặc lớp liên kết quản trị là các lớp không chuyên, các lớp kỹ thuật máy tính là các lớp chuyên nhưng thuộc ngành Điện tử, về cơ bản có nền tảng không tốt như sinh viên Công nghệ thông tin. Do đó, có sự phân hoá về khả năng và thái độ học tập của sinh viên trong các lớp.

Bộ môn đã thảo luận và đưa ra các giải pháp như tách riêng sinh viên trong lớp học, có thể làm đề thi riêng cho các nhóm sinh viên trong cùng một lớp để tạm thời đảm bảo đánh giá phù hợp kết quả học tập của sinh viên, trên các nền tảng kiến thức khác nhau.

Buổi seminar cũng đã mang đến không khí thảo luận cởi mở trong việc cập nhật các nội dung, bài tập thực hành nhằm giúp sinh viên những điều kiện tốt hơn trong tự học, tự tiếp cận với các kiến thức một cách thuận lợi./.

Bộ môn hệ thống thông tin

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết