Hợp tác Quốc tế

Hợp tác
Quốc tế.

image

ĐĂNG KÝ THAM DỰ SEMINAR KỲ THUẬT LẬP TRÌNH GAME

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trường ĐHCN tìm hiểu về Quy trình và Kỹ thuật Lập trình Game. Công ty Gameloft-VN kết hợp với trường ĐHCN-TPHCM tổ chức...

image

Thi Tốt Nghiệp Đợt Tháng 6/2017

SV hệ tín chỉ nộp đơn xét tốt nghiệp từ 01/5 đến 14/6/2017 --SV nghề 8 hệ niên chế và SV khóa cũ thi lại tốt nghiệp nộp đơn thi tốt nghiệp từ 15/4/2017 đến...

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau: Xem chi tiết . Trong đó Ngành Khoa học...