• Tuyển sinh thạc sĩ Khoa học máy tính đợt 2/2017Xem tiếp

 • Sau thời gian hoàn thành công tác tự đánh giá và mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá ngoài, sáng nay (14/9), Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MXem tiếp

 • Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):Xem tiếp

Hướng dẫn - Biểu mẫu

 • Thông báo giờ học tập và thi năm học 2015-2016 (04-12-2015)
 • Sinh viên xem lại thông báo của nhà trường.

 • Lịch tiếp và hỗ trợ sinh viên HK1 2015-2016 (25-08-2015)
 • Thông báo với sinh viên lịch làm việc VP Khoa CNTT và lịch tiếp sinh viên HK2 2014-2015. Sinh viên ghi nhớ để tiện liên hệ.

 • Điều kiện Ngoại ngữ để xét TN (21-05-2015)
 • Sinh viên xem chi tiết trong Qui chế đào tạo và Tài liệu Giáo dục định hướng của từng khóa.

  Lưu ý:

  - Trước khóa 2014:

  Hệ đào tạo đại học: chứng chỉ C tiếng Anh.

  Hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học và Cao đẳng: chứng chỉ B tiếng Anh.

  hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương: theo qui định ở khung năng lực ngoại ngữ của BGD&DT. Đối với bằng tiếng Anh do IUH cấp: C (TOEIC 500, TOEFL 450); B (TOEIC 400, TOEFL 400).

  - Từ khóa 2014:

  Hệ đào tạo đại học: chứng chỉ TOEIC 400.

  Hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học và Cao đẳng: chứng chỉ TOEIC 350.

 • Lịch tiếp và hỗ trợ sinh viên HK2 2014-2015 (11-03-2015)
 • Thông báo với sinh viên lịch làm việc VP Khoa CNTT và lịch tiếp sinh viên HK2 2014-2015. Sinh viên ghi nhớ để tiện liên hệ.

  Lịch chi tiết: tải về.

 • Qui định về việc nộp quyển đồ án (10-01-2015)
 • Sinh viên thực hiện theo qui định:

  - Đồ án chuyên ngành (hoặc chuyên đề tốt nghiệp)

  - Khóa luận tốt nghiệp

  - Các loại đồ án khác (hoặc bài tập lớn học phần1,2)

 • Qui định về việc đăng ký đồ án chuyên ngành (Cao đẳng) HK2 2014-2015 (10-01-2015)
 • Qui định chung đối với sinh vên cao đẳng:

  1. Sinh viên hoàn thành đồ án 1 (đạt) trước khi nhận đồ án chuyên ngành.

  2. Sinh viên không được thực hiện cùng lúc 2 đồ án.

  Tuy nhiên, để giải quyết những tình huống của sinh viên khi đăng ký đồ án chuyên ngành / khóa luận tốt nghiệp HK2 2014-2015, Khoa CNTT chấp nhận những trường hợp sau, kèm theo hướng dẫn (bên dưới).

 • Qui định về việc đăng ký đồ án chuyên ngành (Đại học) HK2 2014-2015 (05-01-2015)
 • Qui định chung đối với sinh vên đại học:

  1. Sinh viên hoàn thành đồ án 2 (đạt) trước khi nhận đồ án chuyên ngành.

  2. Sinh viên không được thực hiện cùng lúc 2 đồ án.

  Tuy nhiên, để giải quyết những tình huống của sinh viên khi đăng ký đồ án chuyên ngành / khóa luận tốt nghiệp HK2 2014-2015, Khoa CNTT chấp nhận những trường hợp sau, kèm theo hướng dẫn (bên dưới).

  Đồng hành cùng khoa CNTT
   Kênh hỗ trợ trực tuyến