Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Câu lạc bộ lập trình
chudenamhoc_new
MỖI TUẦN MỘT BÀI TOÁN - KẾT QUẢ TUẦN 9
07-02-2018

MỖI TUẦN MỘT BÀI TOÁN - TUẦN 9 xin chúc mừng 2 bạn đã submit thành công bài toán GARAGE (dành cho K9) và 3 bạn đã submit thành công bài toán THERETURN (dành cho K10). Lần này, toàn bộ các submit cho bài toán dành cho K9 đều đến từ các bạn sinh viên K10.

Danh sách các bạn nhận giải bài toán GARAGE:

1. Lương Gia Thuận - DHKTPM10ATT

2. Nguyễn Thanh Nga - DHKTPM10A

Danh sách các bạn nhận giải bài toán THERETURN:

1. Lương Gia Thuận - DHKTPM10ATT

2. Nguyễn Thanh Nga - DHKTPM10A

3. Đoàn Anh Tú - DHKTPM10A

Đơn vị liên kết