Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Câu lạc bộ lập trình
chudenamhoc_new
MỖI TUẦN MỘT BÀI TOÁN - KẾT QUẢ TUẦN 8
07-02-2018

Tuần 8 với rất nhiều submit thành công cho cả hai bài toán PSYCHO (cho K9) và MISSME (cho K10). Giải thưởng tuần này dành cho K9 là giải double do được cộng dồn vào giải thưởng tuần trước (tuần trước bài toán dành cho K9 không có người submit thành công).

Danh sách bạn sinh viên submit thành công bài toán PSYCHO là:

1. Trần Trọng Bình - DHKTPM10A

2. Nguyễn Thanh Nga - DHKTPM10A

3. Vương Quốc Việt - DHCNTT10B

4. Nguyễn Ngọc Nhân - DHKTPM10A

5. Cao Minh Hưng -         DHKTPM11CTT

6. Võ Thị Tường Vi - DHTMDT9B

7. Nguyễn Lê Phước - DHKHMT9A

8. Võ Minh Khôi - DHKHMT10A

Danh sách bạn sinh viên submit thành công bài toán MISSME là:

1. Trần Trọng Bình - DHKTPM10A

2. Nguyễn Thanh Nga - DHKTPM10A

3. Vương Quốc Việt - DHCNTT10B

4. Nguyễn Ngọc Nhân - DHKTPM10A

5. Lê Đức Tiến - DHKTPM10A

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết