Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Câu lạc bộ lập trình
chudenamhoc_new
MỖI TUẦN MỘT BÀI TOÁN - KẾT QUẢ TUẦN 7
07-02-2018

Chúc mừng 4 bạn có tên dưới đây đã submit thành công bài toán TUYẾN BAY và nhận được giải thưởng tuần 7 của thử thách MỖI TUẦN 1 BÀI TOÁN (‪#‎MỗiTuầnMộtBàiToán) cho bài toán của K10. Lời giải của bài toán THỨC ĂN NHANH dành cho K9 vẫn còn bỏ ngõ, và giải thưởng của bài toán này sẽ được cộng dồn vào giải thưởng của tuần sau.

Danh sách các bạn sinh viên đạt giải tuần 7:

1. Trần Trọng Bình - DHKTPM10A

2. Nguyễn Thanh Nga - DHKTPM10A

3. Vương Quốc Việt - DHCNTT10B

4. Lê Đức Tiến - DHKTPM10A

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết