Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Câu lạc bộ lập trình
chudenamhoc_new
MỖI TUẦN MỘT BÀI TOÁN - KẾT QUẢ TUẦN 6
07-02-2018

Chúc mừng 11 bạn sau đã submit thành công bài toán PATERN và nhận được giải thưởng tuần 6 của thử thách MỖI TUẦN 1 BÀI TOÁN (‪#‎MỗiTuầnMộtBàiToán) cho bài toán của K10. Chúc mừng Lê Anh Huân, DHKTPM10A là người duy nhất submit thành công cho bài toán ALLIGATOR của K9 và nhận được cùng lúc hai giải của K9 và K10. Tuyên dương hai bạn Nguyễn Thu Thảo và Cao Minh Hưng lớp DHKTPM11CTT là sinh viên của K11 đã submit thành công bài của K10.

STT

Họ tên

Lớp

1

Lương Gia Thuận

DHKTPM10ATT

2

Trần Trọng Bình

DHKTPM10A

3

Vương Quốc Việt

DHCNTT10B

4

Nguyễn Đắc Hồng Ân

DHKTPM10ATT

5

Nguyễn Thanh Nga

DHKTPM10A

6

Nguyễn Ngọc Nhân

DHKTPM10A

7

Đoàn Anh Tú

DHKTPM10A

8

Lê Anh Huân

DHKTPM10A

9

Nguyễn Thu Thảo

DHKTPM11CTT

10

Cao Minh Hưng

DHKTPM11CTT

11

Trần Chí Linh

DHTH11A

Giới thiệu Programming Lab               Các kỳ thi Lập trình                                  Thành tích Olympic/ACM
Tin tức Hoạt động                                Học liệu & Tủ sách                                   Hợp tác & Đồng hành
Blog - Ghi chép hành trình                   FAQs - Câu hỏi thường gặp                     Liên hệ Programming Lab

Đơn vị liên kết