Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Câu lạc bộ lập trình
chudenamhoc_new
LOGISTICS CORNER - TIỆN ÍCH MỚI Ở H3.2
07-02-2018

Mục đích của logistics corner ngoài chức năng TIỆN ÍCH (tủ hàng tiện lợi) còn là CÔNG CỤ thực hành xây dựng ý thức tự giác và sự trung thực của mỗi thành viên H3.2. Nếu chúng ta làm tốt với quy mô 30-40 thành viên, đến 50-70 thành viên thì chắc chắn khi mở rộng đến 100-200 thành viên, văn hóa này sẽ được lan tỏa và hình thành một cách tự động trong cộng đồng. Việc sai sót vô tình hay cố ý là không tránh khỏi, nhưng mình tin chắc sai sót (đồng nghĩa thất thoát) sẽ giảm dần theo thời gian.

Về sau, khi các bạn di chuyển đến bất kỳ cộng đồng mới nào, các bạn sẽ là nguồn khởi chủ động của nét văn hóa này. Làm được như vậy, sự lan tỏa sẽ rất ý nghĩa.

Chúng ta sẽ thực hành "kỹ năng sống" này tại H3.2. Các bạn đồng ý không?

Giới thiệu Programming Lab               Các kỳ thi Lập trình                                  Thành tích Olympic/ACM
Tin tức Hoạt động                                Học liệu & Tủ sách                                   Hợp tác & Đồng hành
Blog - Ghi chép hành trình                   FAQs - Câu hỏi thường gặp                     Liên hệ Programming Lab

Đơn vị liên kết