Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Hướng dẫn - Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Lịch tiếp và hỗ trợ sinh viên HK2 2014-2015
07-02-2018

Thông báo với sinh viên lịch làm việc VP Khoa CNTT và lịch tiếp sinh viên HK2 2014-2015. Sinh viên ghi nhớ để tiện liên hệ.

Lịch chi tiết: tải về.

Lưu ý:

- Sinh viên học Tin học văn phòng liên hệ tại quầy Trung tâm Tin học theo lịch riêng.

- Sinh viên CNTT cần giải quyết học vụ liên hệ cô Giáo vụ trong giờ hành chính (cô Trang và cô Phượng).

- Sinh viên liên hệ với các Thầy Cô nên gởi email xin lịch hẹn trước và đến đúng giờ đã được hẹn. Thông tin liên hệ của các Thầy Cô: xem chi tiết.

- Sinh viên cần cố vấn học tập liên hệ các Thầy Cô chủ nhiệm bộ môn (trưởng, phó bộ môn) theo lịch trực.

- Sinh viên cần liên hệ các Thầy Cô chủ nhiệm khoa (trưởng, phó khoa) đăng ký lịch hẹn với Cô giáo vụ theo lịch trực.

- Thầy LN Sơn (Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo) tiếp sinh viên giải quyết yêu cầu học vụ, đào tạo vào chiều Thứ tư, chiều Thứ sáu (14:00-16:00). Tất cả yêu cầu sinh viên nộp cho cô Giáo vụ kiểm tra trước.

Đơn vị liên kết