Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015
07-02-2018

Thông tin tuyển sinh bao gồm các thông tin các chuyên ngành tuyển sinh, ký hiệu trường và chỉ tiêu của từng nganh đó. Chi tiết xem tại đây

Đơn vị liên kết