Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018
07-02-2018

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ 2018.

Thông tin chi tiết tuyển sinh Thạc sĩ xem tại đây

Thông tin chi tiết tuyển sinh Tiến sĩ xem tại đây

Đơn vị liên kết