Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng chính quy năm 2017.
07-02-2018

Năm 2017 Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển sinh với 500 chỉ tiêu, cho 4 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm. Mã ngành xét tuyển: 5248020, Với các tổ họp xét tuyển như sau: A00, C01,D01, D90 ( Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên). 
- Thông tin về khoa CNTT xem tại website: www.fit.iuh.edu.vn.
- Xem thông tin video clip giới thiệu về khoa: Xem tại đây
- Xem thông tin về các hoạt động của Khoa và video các chuyên ngành đào tạo: Tại Đây
- Kênh fanpage Hoạt động của sinh viên khoa CNTT: Tại Đây

Đơn vị liên kết