Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2017
07-02-2018

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 - Đợt 2: Nội dung chi tiết xem file đính kèm. Tại đây
Như vậy đối với ngành Khoa học máy tính của Khoa Công nghệ thông tin40 chỉ tiêu.
- Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 30/09/2017.
- Hoàn thành học bổ sung đến hết ngày 30/09/2017.
- Đăng ký ôn thi đến hết ngày 01/09/2017.
- Học ôn thi từ ngày 09/09 đến 15/10/2017.
- Ngày thi dự kiến: 28,29/10/2017

Đơn vị liên kết