Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO V/V THỰC TẬP DOANH NGHIỆP VÀ BÀI TẬP LỚN - HỆ CAO ĐẲNG
23-03-2020

1. Thực tập doanh nghiệp - Hệ Cao đẳng

Tất cả các bạn sinh viên hệ Cao đẳng đã đi thực tập tại doanh nghiệp thì vẫn thực tập bình thường, ghi lại "Nhật ký thực tập", sau đó sẽ báo cáo lại với Thầy Võ Công Minh vào cuối kỳ thực tập (sẽ thông báo thời gian, địa điểm sau).

2. Bài tập lớn học phần - Hệ Cao đẳng

Các bạn sinh viên đã đăng ký học phần Bài tập lớn thì chủ động tìm Giáo viên hướng dẫn (có thể chọn các Thầy/Cô trong Khoa CNTT) để được giao đề tài và thực hiện báo cáo theo yêu cầu riêng của GVHD.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ: minhvc.fit@gmail.com

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết