Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
V/v thực hiện KLTN với Thầy Võ Công Minh
11-03-2020

Tất cả các bạn sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN với Thầy Võ Công Minh gửi email trình bày: Đề cương thực hiện và Abstract cho Thầy theo địa chỉ: minhvc.fit@gmail.com chậm nhất 14/03/2020.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết