Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Ngành HTTT - Kết quả Pretest NH19-20 HK2
21-02-2020

Sinh viên ngành HTTT xem kết quả Pretest cho môn Thực tập doanh nghiệp của HK2 NH19-20 trong file đính kèm

Download
Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết