Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12/2019
19-02-2020

Các bạn sinh viên đã được xét tốt nghiệp tháng 12/2019 vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (lầu 1 nhà H) để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, thời gian cụ thể phát bằng trong tháng 2/2020 như sau:

- Thứ sáu 21/2/2020; thứ ba 25/2/2020; thứ năm 27/2/2020: sáng 8h-11h; chiều 13h30-16h.

- Người phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: cô Trang giáo vụ.

Lưu ý: Sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát (trước khi đến văn phòng Khoa) tình hình việc làm tốt nghiệp theo thông báo sau và vui lòng Mang theo CMND, thẻ Sinh viên.

Các phản ánh đào tạo, sinh viên vui lòng email về địa chỉ: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết