Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
KẾT QUẢ PRETEST 2019-2020 (NGÀNH KTPM)
17-02-2020

Các bạn sinh viên ngành KTPM xem kết quả pretest tại đây

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết