Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo Kế hoạch tách ngành DHTH15.
08-01-2020

Thông báo kế hoạch tách ngành DHTH15 cho SV hệ ĐHCQ đại trà (tuyển sinh năm 2019).
 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết