Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Danh sách GVCN hệ ĐH Khóa 14, 15 và CDCNTT khóa 20
11-09-2019

Các bạn Sinh viên lưu ý:

Danh sách GVCN Đối với HỆ ĐH khóa 15, CĐ CNTT khóa 20 (tuyển sinh năm 2019)

STT Lớp Tên Giáo viên chủ nhiệm
1 DHTH15A Phạm Thái Khanh
2 DHTH15B Nguyễn Hữu Tình
3 DHTH15C Bùi Công Danh
4 DHTH15D Nguyễn Thị Hồng Lương
5 DHTH15E Phạm Nguyễn Hoàng Nam
6 DHTH15F Trương Vĩnh Linh
7 DHTH15G Trần Thị Kim Chi
8 DHTH15H Tôn Long Phước
9 DHTH15I Nguyễn Thị Trúc Ly
10 DHTH15K Ngô Hữu Dũng
11 DHKTPM15ATT Nguyễn Thị Hồng Lương
12 DHKTPM15BTT Nguyễn Trọng Tiến
13 DHKTPM15CTT Nguyễn Văn Thắng
14 CDCNTT20A Nguyễn Xuân Lô
15 CDCNTT20B Nguyễn Thị Thanh Bình
16 CDCNTT20C Nguyễn Đức Cương
17 CDCNTT20D Nguyễn Xuân Lô
18 DHCNTT15AVL Nguyễn Xuân Lô

Danh sách GVCN phân công theo ngành (cho hệ ĐH khóa 14)

STT Lớp Tên Giáo viên chủ nhiệm
1 DHCNTT14A Đỗ Hà Phương
2 DHKTPM14A  Trần Thị Anh Thi
3 DHKHMT14A Đặng Thị Phúc
4 DHHTTT14A Phạm Xuân Kiên

Các lớp khác ngoài danh sách này GVCN vẫn giữ nguyên.

Thông tin GV các bạn xem tại link.

SV thường xuyên liên hệ GVCN để hỗ trợ trong quá trình học tập.

Phản ánh đào tạo SV liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết