Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO MỞ LỚP VÉT, HỌC LẠI (ĐỢT CUỐI) HK1/2019-2020
28-08-2019

Các bạn sinh viên hệ ĐH, CĐ lưu ý, Khoa CNTT sẽ mở thêm các lớp học lại, trả nợ, đợt cuối cho các SV đã quá thời gian học tập chính thức tại trường, cụ thể:

1/ Nhập môn tin học 1 (hệ ĐH CLC + ĐH đại trà khóa 10,11). Ngày học bắt đầu từ tuần 01/10/2019. Hiện nay đã chuyển trạng thái chấp nhận mở lớp, SV có thể đăng ký thêm và đóng học phí trước ngày 15/9/2019.

2/ Quản trị Linux/Hệ điều hành Linux (hệ ĐH, CĐ). Ngày học bắt đầu từ tuần 01/10/2019. SV có thể đăng ký thêm từ ngày 03/9/2019 và đóng học phí trước ngày 15/9/2019.

3/ Các môn khác SV cần nộp đơn (tự viết, đánh máy, nêu rõ lí do: chưa học, hoặc học mà chưa đạt ...) về cô Trang giáo vụ tổng hợp để Khoa xem xét. Trong học kỳ 1/2019-2020, Khoa chỉ ưu tiên mở lớp cho các SV đã hết thời gian học tập chính thức tại trường (ĐH 10,11 đại trà, CLC, liên thông, CĐ 16, CĐ18, CĐ nghề các khóa...). Thời gian nhận đơn: hạn cuối ngày 06/9/2019. Địa điểm: văn phòng Khoa CNTT (cô Trang).

Khoa sẽ công bố kết quả các lớp mở bổ sung tại web khoa.

Lưu ý: Các SV thuộc các đối tượng đã được mở lớp phải sắp xếp thời gian đăng ký học nghiêm túc, Khoa không giải quyết các thắc mắc trong các trường hợp sinh viên không đăng ký học phần, đóng học phí muộn.

Phản ánh đào tạo sv liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết