Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
TB v/v kiểm tra điểm rèn luyện xét học bổng Hk2/2018-2019 (gấp)
23-08-2019

Các bạn SV có tên dưới đây cần kiểm tra điểm rèn luyện để xét học bổng hk2/2018-2019, các bạn cần bổ sung minh chứng rèn luyện về cô Trang giáo vụ (tại Văn phòng khoa, nhà H1) trước 11g ngày 27/8/2019. 

Phản ánh đào tạo sinh viên email về địa chỉ: Daotao.fit@iuh.edu.vn 

1 17042871 Phan Thị Minh Châu DHKTPM13ATT
2 17012821 Huỳnh Hữu Nhân DHCNTT13A
3 17093441 Lê Phi Trường DHHTTT13B
4 17049321 Lê Hoàng Phúc DHHTTT13A
5 18065341 Huỳnh Anh Tiên DHKTPM14
6 18048361 Lê Hoàng Hưng DHKHMT14
7 18083111 Trần Phạm Gia Long DHKTPM14
Đơn vị liên kết