Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2019
23-08-2019

Nhà trường thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019. (Đây là đợt xét mới, sv cần chú ý kiểm tra và nộp hồ sơ đúng hạn).

Lưu ý:

- SV nộp đơn xét tốt nghiệp, ghi rõ xét đợt tháng 10/2019 (đơn ở nhà C, photocopy) về cô Trang giáo vụ (địa điểm: Văn phòng khoa CNTT, nhà H1). Thời gian: Từ ngày 03/9/2019 đến 27/10/2019.

- Các phản ánh khác sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn để được giải quyết.

Đơn vị liên kết