Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
TB mở bổ sung "Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm" HK1/2019-2020
22-08-2019

Các bạn SV có nhu cầu học môn "Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm" nhanh chóng đăng ký học phần online.

Nếu có khó khăn trong đăng ký nhanh chóng email về địa chỉ: Daotao.fit@iuh.edu.vn để được hỗ trợ.

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 26/8/2019

Khi số lượng SV đủ, trạng thái học phần chuyển sang chấp nhận mở lớp. SV cần nhanh chóng đóng học phí để lớp được khóa.

Đơn vị liên kết