Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
LỊCH THI MÔN XDPM HỌC KỲ 3 2018-2019
17-08-2019

Môn XDPM HK3 2018-2019 thi vào: tiết 12-13 ngày  14/18/2019, phòng A3.4

Phạm Quảng Tri

Đơn vị liên kết