Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN TTDN NGÀNH KTPM
08-08-2019

Những sinh viên đã đăng ký TTDN với bộ môn:

1. Liên hệ với doanh nghiệp để nhận "Đề cương thực tập"

2. Nộp đề cương thực tập để bộ môn duyệt

3. Nếu đề cương được duyệt: Lấy giấy xác nhận thực tập (do doanh nghiệp xác nhận) nộp cho bộ môn 

Lưu ý:

- Sinh viên nào chưa đạt pretest phải thực hiện pretest ở đợt sắp tới

- Sinh viên nộp giấy tờ cần thiết cho thầy Tri vào lúc 10h thứ bảy hàng tuần tại phòng B1.4

- Danh sách sinh viên đã xác nhận đăng ký TTDN (có số biên lai HP và ký tên) 

Đơn vị liên kết