Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
XEM ĐIỂM THƯỜNG KỲ + GIỮA KỲ MÔN XDPM HK3
06-08-2019

Các bạn sinh viên xem điểm TK, GK môn XDPM tại đây

Những bạn thắc mắc về điểm gửi mail cho thầy theo mail phamquangtri@iuh.edu.vn để nhận được giải thích

Hạn chót thắc mắc: trước 15h ngày 9/8/2019

Đơn vị liên kết