Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v nộp kết quả Thực tập tốt nghiệp, Thực tập doanh nghiệp HK2/2018-2019 (đợt bổ sung)
05-08-2019

Các bạn sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng đã hoàn thành chương trình thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp đợt bổ sung HK2/2018-2019, nhanh chóng liên hệ GV giám sát để báo cáo kết quả. Hồ sơ bao gồm: Xác nhận thực tập của doanh nghiệp, Cuốn báo cáo thực tập của sinh viên.

Trên cơ sở kết quả thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp. Các GV giám sát sẽ chuyển kết quả về Khoa nhập điểm và công bố cho sinh viên hạn chót 12/8/2019. Sau thời gian trên, Khoa không giải quyết các vấn đề thực tập của năm học 2018-2019.

Phản ánh đào tạo sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết