Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KLTN (KTPM)
05-08-2019

1.      Sinh viên xem thông tin đăng ký và đề tài được chọn tại đây

2.     Sinh viên điền phiếu đăng ký đề tài (https://bit.ly/336OiJP) và gặp GVHD để xác nhận. Sinh viên liên lạc với GVHD qua Email để có lịch hẹn (xem Email của GVHD trên web khoa: http://fit.iuh.edu.vn/giangvien.html@185@Doi-ngu-giang-vien)

3.      Nộp giấy xác nhận của GVHD cho bộ môn vào lúc 15h ngày 11/8/2019 tại văn phòng khoa CNTT 

 

Đơn vị liên kết