Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
DANH SÁCH ĐỀ TÀI CHO KLTN (KTPM)
04-08-2019

- Các bạn sinh viên ngành KTPM xem dánh sách đề tài cho KLTN tại đây

- 13h hôm nay (4/8/2019) bộ môn sẽ gửi link đăng ký đề tài trên web khoa CNTT

Đơn vị liên kết